صفحه اصلی ورود امکانات تصاویر سامانه ثبت نام دموی سیستم ارتباط با ما

پیامک تبلیغاتی برای مشاغل خانگی

 مشاغل خانگی فروشگاهی برای عرضه محصولات ندارند.فروش محصولات بدون فروشگاه ممکن است دشوار شود.این مشاغل می توانند با فروشگاه هایی با محصولات مشابه همکاری کنند.همچنین شبکه های اجتماعی محیطی مناسب برای معرفی و فروش محصولات است.روش کاربردی دیگر ارسال پیامک تبلیغاتی برای معرفی محصولات و فروش است.با توجه به تخصص بهین پیام در زمینه پیامک،در ادامه به کاربرد پیامک تبلیغاتی برای مشاغل خانگی می پردازیم.

چگونه از پیامک برای تبلیغات مشاغل خانگی استفاده کنیم؟
پیامک تبلیغاتی،ارسال پیامک با محتوای تبلیغاتی است.در متن پیامک تبلیغاتی به معرفی محصولات،خدمات،فروشگاه و... می پردازیم.بعد از معرفی خدمات نیاز به معرفی راه ارتباطی بین مشتریان و فروشنده می باشد.برای مثال در معرفی یک فروشگاه،آدرس باید در متن پیامک نوشته شود.اما کسب و کارهای خانگی با توجه به نداشتن فروشگاه آدرسی برای اطلاع رسانی ندارند.برای این کار در ادامه چند روش برای فروش محصولات مشاغل خانگی به کمک ارسال پیامک را توضیح می دهیم.

استفاده از منشی پیامکی
می توانید پیامک انبوه با محتوای معرفی محصولات ارسال کنید.پس از معرفی محصولات از مخاطبان بخواهید برای دریافت اطلاعات بیشتر یا خرید محصول کلمه یا عدد خاصی مانند عدد یک را ارسال کنند.با کمک منشی پیامک تنظیم می کنید پس از دریافت عدد یا کلمه مشخص،متن مورد نظر شما مانند توضیحات بیشتر محصول یا اطلاعات تماس و نحوه خرید محصول برای آنها ارسال شود.همچنین می توانید مشخص کنید شماره تلفن افرادی که عدد یا کلمه مشخص را ارسال می کنند در سامانه پیامکی ذخیره شود تا برای فروش محصول با آنها تماس بگیرید.منشی پیامکی به صورت رایگان در سامانه بهین پیام قابل استفاده است.

نوشتن شماره تلفن در متن پیامک
می توانید پس از معرفی محصولات،مستقیما شماره تلفنی برای تماس در متن پیامک معرفی کنید.مخاطبان به کمک شماره تلفن برای کسب اطلاعات و خرید تماس می گیرند.

معرفی آدرس کانال یا صفحه محصولات در شبکه های اجتماعی
می توانید برای محصولات،یک کانال یا صفحه در شبکه های اجتماعی تهیه کنید و از طریق پیامک آدرس آن را اطلاع رسانی نمایید.

قبل از ارسال پیامک باید مخاطبان را انتخاب کنید.می توانید با ارسال منطقه ای،پیامک را به شماره تلفن های محدوده ای از شهر که امکان ارسال محصولات به آنها وجود دارد ارسال کنید.همچنین با ارسال سن و جنسیت می توانید مشخص نمایید پیامک به خانم ها یا آقایان در یک شهر ارسال شود.این قابلیت برای ارسال در سراسر کشور در دسترس است.

امکانات توضیح داده شده برای ارسال پیامک به صورت رایگان در سامانه پیامک بهین پیام در دسترس است.
برای دریافت راهنمایی می توانید از طریق شماره تلفن های زیر با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید:
01135102010 (10 خط)