صفحه اصلی ورود امکانات تصاویر سامانه ثبت نام دموی سیستم ارتباط با ما

کنترل صف تماس های ورودی مشتریان بعد از ارسال پیامک تبلیغاتی

بعد از ارسال پیامک تبلیغاتی،اگر در متن پیامک شماره تلفن برای تماس نوشته باشید،دریافت کنندگان با شما تماس می گیرند.اگر تعداد پیامک های ارسال شده زیاد باشد،مدیریت تماس های ورودی دشوار می شود.بهین پیام برای این مشکل راه حل ارسال پیامک تدریجی را پیشنهاد می کند.در زمان ثبت ارسال پیامک گزینه ای با عنوان ارسال تدریجی در دسترس است.با انتخاب این گزینه می توانید تعداد پیامک ها را به گروه هایی با تعداد کمتر تقسیم کرده و با فاصله های زمانی مشخص ارسال کنید.در واقع تمامی پیامک ها به صورت یکجا ارسال نمی شود بلکه به صورت تدریجی ارسال می شود.
با این امکان تمامی مخاطبان پیامک تبلیغاتی را در یک لحظه دریافت نمی کنند تا همه ی تماس های ورودی مخاطبان در یک زمان کوتاه اتفاق نیافتد.فاصله های زمانی ایجاد شده برای ارسال به تمامی مخاطبان این فرصت را ایجاد می کند تا با کیفیت بیشتری به  تماس های ورودی پاسخ دهید.
 ارسال تدریجی برای ارسال هایی با تعداد زیاد مخصوصا ارسال پیامک منطقه ای بسیار کاربردی می باشد.کاربر می تواند مشخص کند پیامک های ارسالی در گروه هایی با تعداد مشخص و با فاصله زمانی مورد نظر ارسال شود.بر اساس تنظیم کاربر تمامی پیامک ها به تدریج ارسال می شود.
پیشنهاد می کنیم در ارسال پیامک با تعداد زیاد حتما از ارسال تدریجی استفاده نمایید.با ارسال تدریجی پاسخ دهی و پشتیبانی تماس ها با کیفیت بیشتری قابل ارائه می شود.
برای دریافت راهنمایی با کارشناسان بهین پیام در تماس باشید:
01135102010 (10خط)