صفحه اصلی ورود امکانات تصاویر سامانه ثبت نام دموی سیستم ارتباط با ما

ارسال پيامک صوتی همزمان با ارسال پيامک متنی

ارسال پيامک صوتی امکان جديد و بی نظیری است که در دسترس کاربران بهين پيام قرار گرفته است.در مقاله های قبلی به طور کامل به معرفی و راهنمای استفاده از ارسال پيامک صوتی پرداخته ایم که می توانيد مطالعه فرماييد.در اين مقاله به ارسال همزمان پيامک صوتی و متنی می پردازيم.

اهميت ارسال همزمان پيامک صوتی و متنی
اگر ارسال پيامک گروهی یا منطقه ای داشته باشيد متوجه می شويد تعدادی از پيامک ها به دليل مسدود بودن دريافت پيامک تبليغاتی گيرنده،ارسال نمی شود.اين موضوع مشکلی است که برخی از کاربران با آن مواجه می شوند . با اينکه اعتباری بابت اين پيامک های ارسال نشده از حساب کاربران کسر نمی شود اما گاهی ضروری است تمامی پيامک ها به مخاطبان ارسال شود.راه حل آن دريافت خط خدماتی است.البته فعال سازی خط خدماتی با توجه به قوانين و زمان طولانی فعال سازی ممکن است برای بعضی از کاربران قابل استفاده نباشد.بنابراين راه حل فوری ارسال پيام به تمامی مخاطبان،ارسال همزمان پيامک صوتی و متنی می باشد.
پيامک صوتی بدون محدوديت به تمامی مخاطبان قابل ارسال است بنابراين بهين پيام امکانی را فراهم آورده تا کاربران بتوانند در کنار ارسال پيامک متنی به طور همزمان برای شماره های گيرنده مسدود،پيامک صوتی ارسال نمايند.
ارسال مکمل،امکانی است که اين قابليت را در اختيار شما قرار می دهد.به کمک اين سيستم می توانيد ارسال پيامک را طوری تنظيم کنید تا بعد از ارسال پيامک متنی و مشخص شدن شماره های گيرنده مسدود،پيام شما به صورت يک پيامک صوتی به آن ها ارسال شود.به اين ترتيب مخاطبانی که قادر به دريافت پيامک متنی نباشند با اين سيستم،پيام شما را به صورت صوتی دريافت می کنند.

چگونه از ارسال مکمل استفاده کنيم؟
ارسال مکمل به صورت گزينه ای در تمامی ارسال ها قابل استفاده است.برای مثال در صفحه ارسال پيامک منطقه ای،در پایین محل نوشتن متن پيامک می توانيد گزينه ارسال مکمل را فعال و پيام صوتی را به عنوان روش ديگر ارسال انتخاب کنيد.برای ارسال پيامک صوتی نياز است از قبل يک صوت متناسب با متن خود را آماده کرده باشيد.برای تهيه صوت می توانيد از توضيحات مقاله ی تبديل متن به گفتار استفاده نماييد.

همکاران پشتيبانی برای ارائه راهنمایی بیشتر آماده پاسخگويی می باشند:

01135102010 (5خط)