صفحه اصلی ورود امکانات تصاویر سامانه ثبت نام دموی سیستم ارتباط با ما

راهنمای استفاده از ارسال مکمل

اگر کاربر بهین پیام باشید قطعا گزینه ارسال مکمل را در صفحات ارسال پیام دیده اید.ارسال مکمل امکان اختصاصی و بسیار کاربردی بهین پیام می باشد.
اگر سابقه ارسال پیامک گروهی و یا منطقه ای را داشته باشید،تجربه کرده اید که پس از ثبت ارسال ممکن است به تعدادی از شماره ها پیامک ارسال نشود و اعتبار این پیامک های ارسال نشده به پنل کاربری شما بازگردد.علت این اتفاق مسدود بودن دریافت پیامک تبلیغاتی این افراد می باشد که به درخواست افراد و توسط مخابرات صورت گرفته است.ارسال مکمل راهکاریست که توانسته این مشکل را حل کند.
در صفحه ارسال گروهی،منطقه ای و سایر ارسال های موجود در سامانه در پایین قسمت نوشتن متن پیامک گزینه ای با عنوان ارسال مکمل موجود است که با فعال کردن تیک مربوطه،در پایین آن گزینه انتخاب ارسال کننده فعال می شود.در این قسمت شماره یا گزینه ای وجود دارد که از طریق دیگری مانند پیام صوتی می تواند پیامک ها را به شماره های گیرنده مسدود نیز ارسال کند.
برای مثال تعداد هزار  پیامک را به صورت گروهی با شماره عمومی موجود در پنل برای ارسال ثبت کرده اید.ممکن است از این هزار تا برای مثال تعداد صد شماره گیرنده مسدود باشند.با انتخاب گزینه ارسال مکمل پیام شما به این شماره ها با روشی دیگر ارسال می شود.یکی از این روش ها ارسال به صورت پیام صوتی است.و یا اینکه اگر خط خدماتی فعال داشته باشید می توانید مشخص نمایید با این خط به گیرنده مسدود ها ارسال شود.البته روش های دیگری نیز در ارسال مکمل فعال می باشد که در سامانه قابل استفاده است.
با انتخاب ارسال مکمل در مثال فوق ،900 پیامک شما با خط عمومی و صد پیامک گیرنده مسدود دیگر از روش دیگری که مشخص کرده اید ارسال می شود.بنابراین موفق می شوید پیامتان را به تمامی افراد مورد نظر ارسال نمایید.
جهت دریافت راهنمایی با شماره های شرکت تماس بگیرید:
01135102010 (5خط)