صفحه اصلی ورود امکانات تصاویر سامانه ثبت نام دموی سیستم ارتباط با ما

دليل بازگشت شارژ برخی از پيامک های ارسالی

گاهی کاربران سامانه پيامکی مشاهده می کنند که بعد از ثبت ارسال پيامک ها،تعدادی از آن ها ارسال نمی شود و شارژ مربوط به اين پيامک ها به پنل کاربريشان باز می گردد.برای مثال کاربری 1000 پيامک ارسال می کند و از اين تعداد 50 عدد ارسال نمی شود و در عين حال مشاهده مي کند تعداد شارژ مربوط به اين پيامک ها به پنل کاربری اش بازگشته است.اين اتفاق به دليل مسدود بودن دريافت پيامک تبليغاتی اين شماره ها است.در اين حالت اگر به پوشه ی پيامک های ارسال نشده در قسمت گزارش پيامک های پنل مراجعه کنيد مشاهده می شود برای اين شماره ها وضعيت گيرنده مسدود ثبت شده و اعتبار کسر شده بابت اين پيامک ها مجدد به پنل کاربری شما افزوده می شود.لازم به ذکر است گیرنده مسدود بودن این مخاطبان به دلیل درخواست شخصی آن ها و از طرف مخابرات انجام می شود.اما برای برخی کاربران سامانه اهميت دارد که تمام پيامک ها به دست مخاطبانشان برسد که راه اين موضوع خدماتی سازی خط اختصاصی است.خدماتی سازی نياز به يک سری شرايط دارد که از طرف مخابرات مشخص می شود.اگر شما هم درخواست خط خدماتی داشته باشيد لازم است در پنل کاربری از منوی تنظيمات وارد گزينه ی خدماتی سازی خط اختصاصی شويد.در اين قسمت توضيحات کامل خدماتی سازی به همراه فرم های مربوطه قرار دارد.چنانچه با توجه به شرايط ذکر شده در اين قسمت تمايل به فعالسازی اين امکان را داشته باشيد لازم است فرم های موجود را تکميل و در قسمت مربوطه ارسال نماييد.چناچنه مخابرات با درخواست شما موافقت نمايد،خط شما تبديل به خدماتی مي شود و از آن پس قابليت ارسال پيامک به تمامی شماره ها طبق ضوابط فرم هايی که پر کرده ايد را دارد.لازم به ذکر است خط خدماتی تنها قابليت ارسال پيامک های خدماتی و اطلاع رساني دارد و اگر استفاده تبليغاتی از آن شود،از طرف مخابرات از حالت خدماتی خارج خواهد شد.
جهت برقراری تماس با کارشناسان شرکت با شماره های زیر تماس بگیرید :
01135102010 (5خط)