صفحه اصلی ورود امکانات تصاویر سامانه ثبت نام دموی سیستم ارتباط با ما

کاربرد ارسال پيامک براي نمایندگی بيمه

تعداد زيادي از نمایندگی های بيمه در سراسر کشور از سامانه پیامکی بهين پيام استفاه مي کنند.يکي از اصلي ترين امکانات مورد نياز نمایندگی بيمه،يادآوري تاريخ تمديد بيمه شدگان است.بهين پيام امکاني تحت عنوان ارسال دوره اي براي اين مورد ارائه مي کند.در ارسال دوره اي پيامک هاي مشابه اي جهت يادآوري در تاريخ هاي يکسان مانند هر ماه يا هر سال ارسال مي شود.
کاربرد ديگر سامانه پيامک براي اين دفاتر،جذب بيمه شوندگان جديد مي باشد.بانک اطلاعات دقيق ارسال پيامک منطقه اي،امکان معرفي خدمات بيمه به افراد اطراف هر نمایندگی بيمه را به راحتي براي جذب مشتري بيشتر فراهم مي کند.
همچنين ارسال پيام صوتي براي تمام کاربران فعال مي باشد که تجربه بي نظيري از تبليغات را ارائه مي دهد.در این نوع ارسال یک آوا را ضبط و ارسال می کنید.امکان ارسال این نوع پیام به تمام بانک های اطلاعاتی موجود در سامانه امکان پذیر است.
امکانات زیاد ديگري به همراه بانک هاي اطلاعاتي مختلف شماره همراه در سامانه موجود است که تجربه لذت بخشي از بهين پيام را برايتان فراهم مي آورد.
تلفن تماس با کارشناسان شرکت: 01135102010