صفحه اصلی ورود امکانات تصاویر سامانه ثبت نام دموی سیستم ارتباط با ما

راهنمای ارسال پیام صوتی به شماره های ثابت

یکی از امکانات پر طرفدار جدیدی که به سامانه پیامک بهین پیام افزوده شده،ارسال پیام صوتی به تمامی شماره های همراه و ثابت سراسر کشور می باشد که در تمامی انواع ارسال های موجود در سامانه قابل استفاده است و توضیحات کامل ارسال پیام صوتی به شماره های همراه در مقاله راهنمای کامل استفاده از پیامک صوتی نوشته شده است.در این مقاله به توضیحات مربوط به ارسال پیام صوتی به شماره های ثابت می پردازیم.
برای ارسال پیام صوتی به شماره های ثابت یک شهر خاص می توانید از ارسال پیوسته موجود در ارسال گروهی استفاده کنید.
ارسال پیوسته در قسمت تعیین دریافت کنندگان ارسال گروهی می باشد که در آن با انتخاب دو گزینه شماره شروع و شماره پایان می توانید به تمامی شماره های موجود بین آنها ارسال نمایید.
علاوه بر استفاده از ارسال پیوسته می توانید شماره ها را در دفترچه تلفن پنل خود ذخیره و یا مستقیما شماره ها را در قسمت ارسال گروهی وارد نمایید و از این طریق ارسال پیام صوتی به شماره های ثابت داشته باشید.
تلفن تماس با کارشناسان شرکت:
01135102010 (5خط)