راهنمای کامل استفاده از پیام صوتی

ارسال پیام صوتی ، امکان ویژه و بی نظیری است که در سامانه پیامک بهین پیام افزوده شده است تا امکان تبلیغات صوتی به تمامی شماره تلفن های همراه و ثابت سراسر کشور فراهم شود.
در ارسال پیام صوتی می توانید یک آوا را ضبط نمایید و پس از ثبت ارسال،سیستم به صورت خودکار با شماره های مورد نظرتان تماس می گیرد و پیام شما را پخش میکند.

برای استفاده از آن در پنل کاربری ، منوی پیامک صوتی به صورت رایگان فعال می باشد که می توانید آوای جدیدی را به لیست صوت های خود اضافه و یا آوا های ذخیره شده قبلی را مشاهده و مدیریت نمایید.
برای ارسال این آوا های ذخیره شده کافی است در هر بانک اطلاعاتی از سامانه که قصد ارسال دارید به جای شماره ی ارسال کننده،تماس صوتی را انتخاب کنید و سپس یکی از آوا های ثبت شده خود را انتخاب و ارسال نمایید.

امکان ارسال پیامک صوتی به تمامی بانک های اطلاعاتی فعال در سامانه مهیا می باشد.
برای مثال در بانک اطلاعاتی منطقه ای ، کافیست به جای شماره ی ارسال کننده،گزینه تماس صوتی و سپس یکی از آوا های ثبت شده خود را انتخاب نمایید و پس از آن می توانید منطقه مورد نظر را جهت ارسال انتخاب کنید تا سیستم به صورت خودکار پیام صوتی را به شماره تلفن های موجود در آن منطقه ارسال کند.

امیدواریم در کنار ارسال پیامک متنی از امکان جدید ارسال پیامک صوتی نیز لذت ببرید.

تلفن تماس با کارشناسان شرکت:
01132313300 (5خط)      جهت ثبت نام فوری در سامانه،عدد 333 را به شماره 50002060 ارسال کنید